gdpr

Choose from our wide range of portfolio layouts

Примерен текст за даване на съгласие за обработване на личниданни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАСъгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно … (посочете видовете данни, напр. „име“, „адрес“, „имейл адрес“ и т. н.) се обработват от компания X за целите на … (посочете точна цел, например “изпращане на рекламни материали за продуктите на компанията … “), а данните … (посочете видовете данни, напр. „име“, „адрес“, „имейл адрес“ и т. н.) се предоставят за обработване на компанията D (точни данни за получателя, напр. име и адрес на компания D) за целите на … (точна цел, напр. “за изготвяне на клиентски профили съобразно закупените стоки”) за период от … (посочете предполагаемото времетраене на обработването).Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя имейл до … (посочете имейл адреса, на който ще получавате такива съобщения).