Евро 07 АД се присъедини към голямото семейство на AMERIGO International

В началото на ноември 2021 година Евро 07 АД се присъедини към голямото семейство на AMERIGO International.

AMERIGO е компания обединяваща производители и вносители на резервни части за транспортната индустрия, които желаят да разширят своето бизнес присъствие и увеличат своето бизнес влияние на целевите си пазари.

Изградената партньорска мрежа предоставя сътрудничество между повече от 60 членове от 35 страни по света, с общ оборот от над 800 милиона долара. Всички членове си сътрудничат за своето успешно развитие на европейските и бързоразвиващите се пазари.

Евро 07 АД ще представлява обединението на територията на България, Сърбия и Северна Македония.

За повече информация:

AMERIGO International

Euro 07